19006172

Có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm?

Hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm

Xin cho tôi hỏi về vấn đề hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm. Tôi mới sinh con được 1 tháng. Trước khi sinh con tôi có tham gia bảo hiểm xã hội 3 năm liên tục đến tháng trước khi sinh. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thai sản không? Công ty nợ tiền bảo hiểm 3 tháng cuối chưa đóng cho tôi. Vậy tôi có thể hưởng bảo hiểm thai sản bây giờ không? Nếu được nhận thì tôi được bao nhiêu tiền? Chồng tôi cũng có đóng bảo hiểm thì được hưởng gì không? Xin cám ơn!


thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm

Với trường hợp có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản: 

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

… b) Lao động nữ sinh con;

… 2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.“.

Căn cứ theo quy định trên, người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh. Do đó, bạn tham gia bảo hiểm 03 năm liên tục cho đến tháng trước khi sinh nên khi sinh con bạn sẽ được chi trả bảo hiểm cho thời gian nghỉ sinh.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời gian nghỉ thai sản trước khi sinh tối đa là bao nhiêu tháng?

Thứ hai, về vấn đề hưởng thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm

Căn cứ theo Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định:

1.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”

Theo đó:

Khi công ty nợ tiền bảo hiểm mà chưa thể đóng đủ khi giải quyết chế độ cho người lao động thì sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Và theo như bạn trình bày, bạn đóng bảo hiểm xã hội 3 năm liên tục cho đến lúc sinh, tuy nhiên, công ty chỉ đóng bảo hiểm đến tháng trước tháng sinh 3 tháng; tức là 12 tháng trước khi sinh, bạn và công ty đã đóng bảo hiểm được 09 tháng. Do đó, bạn vẫn có quyền yêu cầu được giải quyết chế độ thai sản. 

thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về mức hưởng thai sản của bạn

Điều 38 và Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi…”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Như vậy, bạn sẽ được hưởng 02 chế độ sau:

– Trợ cấp một lần khi sinh con

Mức trợ cấp cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bạn sinh con. Hiện nay số tiền này tương đương 2.980.000 đồng/con.

– Trợ cấp trong 6 tháng thai sản

Mức hưởng một tháng sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

Thứ tư, về mức hưởng thai sản cho chồng bạn

Căn cứ Khoản 2 Điều 34 và Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chồng bạn đang đóng bảo hiểm xã hội thì khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+) 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường;

+) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày bạn sinh con.

Mức hưởng một ngày được tính như sau:

100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản / 24 ngày.

Trên đây là bài viết về vấn đề có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm?

Trên đây là quy định của pháp luật về có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét