Có được hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuất khi NLĐ chết?

Hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuất

Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi về vấn đề: có được hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuất khi NLĐ chết. Bác tôi đóng bảo hiểm được hơn 10 năm. Tháng 3/2017, trong lúc đang làm việc thì xảy ra sự cố về máy móc khiến bác tôi tử vong. Bác tôi không hề có lỗi dẫn đến máy móc gặp sự cố. Vậy bác tôi sẽ được hưởng những chế độ gì. Mong tư vấn tư vấn cho tôi?Hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuấtTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn .Với trường hợp của bạn về vấn đề: Có được hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuất khi NLĐ chết; chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động

Căn cứ điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“Điều 53. Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

3. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động.”

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bác bạn bị mất do tai nạn lao động. Do đó, theo quy định trên, thân nhân của bác bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng bác bạn mất. Vào thời điểm đó,  lương cơ sở là 1.210.000 đồng. Tổng số tiền mà thân nhân nhận được là : 43.560.000 đồng.

Thứ hai, về chế độ tử tuất theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014:

+) Một là, trợ cấp mai táng

Căn cứ Điều 66  Luật Bảo hiểm xã hội 2014  quy định:

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Theo đó, khi bác bạn mất, thân nhân của bác bạn sẽ được nhận trợ cấp mai táng = 10 lần mức lương cơ sở, tương đương 12.100.000 đồng.

Hai là, trợ cấp tuất hàng tháng.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 67  Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;”

Với trường hợp bác bạn bị mất do TNLĐ thì thân nhân nếu đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.”

Do đó, mức hưởng hàng tháng mà thân nhân bác bạn nhận được là :

+) 50% mức lương cơ sở; hoặc

+) 70% mức lương cơ sở đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

Còn trong trường hợp thân nhân của bác bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc đủ điều kiện nhưng muốn nhận một lần và đáp ứng quy định của luật thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Trường hợp này, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: 

Điều kiện thân nhân được nhận trợ cấp tuất một lần?

Có thể nhận tuất một lần khi đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng?

Hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuấtTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Mặt khác:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;”

Do đó, ngoài các khoản tiền quy định ở trên; thân nhân còn được hưởng thêm ít nhất 30 tháng tiền lương do người sử dụng lao động chi trả.

Như vậy, thân nhân của bác bạn sẽ được hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuất. Ngoài ra, còn được thêm khoản bồi thường do công ty chi trả.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về một số bài viết liên quan sau:

Số thân nhân tối đa được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Nếu còn vướng mắc về vấn đề: hưởng đồng thời trợ cấp TNLĐ và tử tuất . Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button