19006172

Có được nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau không?

Có được nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau không?

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về có được nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau. Đến giờ tôi đã nghỉ hưởng chế độ ốm đau là 26 ngày. Con tôi 5 tuổi bị ốm tôi có được nghỉ hưởng chế độ ốm đau khi con ốm đau là 6 ngày. Vậy tôi đã nghỉ đủ 30 ngày ốm đau trên 1 năm thì có được nghỉ dưỡng sức không? Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau như thế nào? Nếu như tôi đã nghỉ hết chế độ ốm đau khi con ốm rồi thì có được nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau không?Nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đauTư vấn chế độ ốm đau:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về có được nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau không; chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Về hưởng chế độ khi con ốm đau

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

Ngoài ra, khoản 1 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau:

“1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.”

Theo đó, điều kiện để nghỉ chăm sóc con ốm đau là người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Mỗi năm bạn sẽ được nghỉ chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày nếu con đủ từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. 

Về điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Tại Khoản 1 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Theo quy định trên, điều kiện để hưởng chế độ dưỡng sức sau khi ốm đau là khi người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau

Tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Trong trường hợp của bạn; chế độ khi con ốm đau là chế độ riêng biệt với chế độ ốm đau của người lao động. Theo đó, 1 năm bạn được nghỉ tối đa 15 ngày để chăm sóc con khi con bị ốm đau. Việc bạn cộng 02 chế độ ốm đau của bạn và nghỉ chăm sóc con ốm đau để tính hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là không đúng.

Ngoài ra, theo pháp luật hiện hành không có quy định về trường hợp nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau. Do đó, bạn sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức sau khi con ốm đau.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Có được nghỉ dưỡng sức khi chưa nghỉ hết ốm đau trong năm

Chăm hai con ốm cùng lúc hưởng chế độ BHXH như thế nào?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam