19006172

Có được nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau không?

Có được nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau không?

Tôi muốn hỏi về nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. Mẹ tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 21 năm nhưng gần đây khi đi trên đường mẹ tôi bị một chiếc xe máy đụng vào và bị ngã. Kết quả là bị rạn xương. Sau khi được phía doanh nghiệp cho mẹ tôi được nghỉ theo chế độ ốm đau nhưng khi đi làm mẹ tôi vẫn còn mệt.

Vậy, không biết mẹ tôi có được thêm chế độ nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau không? Nếu được thì thời gian nghỉ bao lâu và mức hưởng có bằng như đợt trước mẹ tôi nghỉ ốm đau không?


Nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đauCảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin giải đáp cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: 

“1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước…”

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau bao gồm:

+) Đã nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm;

+) Được người sử dụng lao động đồng ý cho nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau;

+) Đề nghị nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau khi nghỉ hết chế độ ốm đau.

Bạn có thể tham khảo hồ sơ nghỉ phục hồi sức khỏe sau ốm đau tại bài viết: Hồ sơ dưỡng sức sau ốm đau năm 2019 cần có những gì?

Nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Hỗ trợ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, về thời gian nghỉ phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: 

“2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác”.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp nêu trên mà số ngày nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ là 5 ngày; 7 ngày hoặc là 10 ngày. Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Thứ ba, về mức hưởng nghỉ phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Khoản 3 Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: 

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

… 3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở”.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP có quy định:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng”.

Theo đó, mức hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau là 30% lương cơ sở/ngày. Do đó, mỗi ngày nghỉ phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, mẹ bạn được nhận số tiền là 447.000 đồng.

Trong khi đó, mức hưởng chế độ ốm đau được tính theo lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi bạn nghỉ ốm đau. Bạn vui lòng tham khảo cụ thể vấn đề này tại bài viết: Cách xác định mức hưởng chế độ ốm đau của BHXH

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được hỗ trợ giải đáp.

-> Nghỉ chế độ dưỡng sức sau ốm đau có tính thứ bảy và chủ nhật hay không?

luatannam