19006172

Có được nộp hồ sơ BHXH 1 lần tại nơi công ty mới đóng BHXH?

Có được nộp hồ sơ BHXH 1 lần tại nơi công ty mới đóng BHXH?

Tôi tham gia hưởng thất nghiệp được 3 tháng rồi. Giờ hưởng hết, đi làm lại công ty mới muốn rút BHXH 1 lần ở sổ công ty cũ luôn có được không? Tôi có thể nộp hồ sơ tại BHXH nơi trụ sở công ty mới tôi đang làm không? Sau bao lâu nộp hồ sơ thì tôi sẽ nhận được tiền vậy? Tôi xin cảm ơn!hồ sơ BHXH 1 lần tại nơi công ty mới

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, hưởng xong thất nghiệp 3 tháng có được rút BHXH 1 lần luôn không?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, để được hưởng BHXH 1 lần khi nghỉ việc ở công ty cũ thì phải đợi sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH nữa.Theo đó, bạn đã hưởng TCTN được 3 tháng rồi thì bạn chưa thể nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ở thời điểm hiện tại. Trong trường hợp này, thời điểm để bạn có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần là sau 01 năm nghỉ việc không tham gia BHXH. 

Thứ hai, có được nộp hồ sơ BHXH 1 lần tại nơi công ty mới đóng BHXH?

Về địa điểm nộp hồ sơ: Căn cứ theo Điểm 1.1.3 khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưng các chế độ BHXH

1.2. BHXH huyện

1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một ln do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyn cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.”

Như vậy, bạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi thường trú trong sổ hộ khẩu hoặc nơi tạm trú ghi trong sổ tạm trú mà không phải nộp hồ sơ tại trụ sở công ty.

Về thời gian giải quyết BHXH một lần căn cứ theo khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội  năm 2014  như sau:

Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 7. Giải quyết và chi trả

b) Thời hạn giải quyết:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng BHXH 1 lần là khoảng từ 5-10 ngày làm việc tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHXH 1 lần là bao lâu?

Nơi nhận bảo hiểm xã hội một lần có bắt buộc là nơi đóng bảo hiểm?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét