19006172

Có được tăng tiền trợ cấp tai nạn lao động khi mức lương cơ sở tăng không?

Có được tăng tiền trợ cấp tai nạn lao động khi mức lương cơ sở tăng không?

Tôi được biết đến tháng 7 lương cơ sở sẽ tăng thì những người đang nhận trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng có được tăng tiền trợ cấp hay không?Tăng tiền trợ cấpTư vấn chế độ tai nạn lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 5. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được giám định mức suy giảm khả năng lao động lần đầu. 

… 2. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng quy định tại Khoản 2 Điều 49 của Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính như sau: 

Mức trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = {0,3 x Lmin + (m-31) x 0,02 x Lmin} + {0,05 x L + (t-1) x 0,003 x L} 

Trong đó: 

– Lmin: mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng. 

– m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 31 ≤ m ≤ 100). 

– L: Mức tiền lương, đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư này. 

Tăng tiền trợ cấp

Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

– t: tổng số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư này.”

Như vậy, mức lương cơ sở làm căn cứ để xác định mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng sẽ căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng của người lao động. 

Tuy nhiên căn cứ vào khoản 8 Điều 1 và Điều 2 Nghị định 44/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019, bao gồm:

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.”

Do đó, theo quy định trên, từ ngày 01/7/2018 sẽ tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 của các đối tượng theo quy định, trong đó có người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Mức điều chỉnh này áp dụng với đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó có trợ cấp tai nạn lao động) trước ngày 01/7/2019 nên đến tháng 7 này lương cơ sở sẽ tăng thì những người đang nhận trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng sẽ được tăng tiền trợ cấp.

Hiện nay trong năm 2021 chưa có quy định mới về vấn đề này.

Trên đây là tư vấn về vấn đề tăng tiền trợ cấp tai nạn lao động khi mức lương cơ sở tăng không. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Mức lương hưởng trợ cấp tai nạn lao động tính trên mức lương nào?

Dưỡng sức sau tai nạn lao động theo luật mới nhất

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam