19006172

Có được ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Em xin trình bày trường hợp của em: Em từng làm công nhân giày da ở tỉnh Bình Dương được hơn 5 năm. Nay em đã chấm dứt hợp đồng lao động ở công ty đó và em chuẩn bị ra nước ngoài làm việc nhưng chưa đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp. Em có thể ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và ủy quyền cho người khác hưởng trợ cấp được không ạ? Mong anh chị tư vấn giúp em, em xin chân thành cảm ơn!Ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi Ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.”

Và căn cứ theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.”

Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn nghỉ việc tại công ty và chuẩn bị ra nước ngoài làm việc, do đó trường hợp bạn ra nước ngoài làm việc không thuộc trường hợp được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng như không thuộc các trường hợp được ủy quyền cho người khác hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 21  Nghị định số 61/2020/NĐ-CP:

“5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Như vậy, trường hợp bạn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó đi nước ngoài định cư không đến lấy được tiền trợ cấp thất nghiệp ( không thuộc điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP) nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ không được bảo lưu. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình trong trường hợp này bạn có thể không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 5 năm đóng bảo hiểm tương đương 5 tháng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ được bảo  lưu cho lần hưởng tiếp theo.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam