19006172

Có được ủy quyền thông báo tình trạng việc làm không?

Có được ủy quyền thông báo tình trạng việc làm không?

Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng. Ngày 5/9 tới là ngày tôi phải đến khai báo tình trạng việc làm nhưng tôi có việc bận thì có thể nhờ chồng tôi đi thông báo tình trạng việc làm hộ được không?Thông báo tình trạng việc làmTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn: Có được ủy quyền thông báo tình trạng việc làm không, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật việc làm 2013 về việc thông báo tình hình tìm kiếm việc làm như sau:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.”

Như vậy, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp hiện nay không cho phép nhờ người khác đi thông báo tình trạng việc làm mà trực tiếp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đi thông báo trừ một số trường hợp nhất định như Khoản 1 Điều 52 đã liệt kê như trên. Do đó, nếu ngày 5/9 bạn bận (không thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật việc làm 2013) và không thông báo tình trạng việc làm thì bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó tức là không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đó.

Thông báo tình trạng việc làm

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Nếu bạn vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn vẫn có thể tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu tháng sau bạn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo tình trạng việc làm. Vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 20. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.”

Tóm lại: Bạn phải tự mình đi thông báo về tình trạng việc làm hàng tháng chứ không được ủy quyền cho người khác đi thông báo thay. Nếu bạn không thông báo về tình trạng việc làm tháng nào thì bạn không được nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đó.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Không thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trên đây là quy định của pháp luật về: Có được ủy quyền thông báo tình trạng việc làm không. Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam