19006172

Có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổi

Có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổi

Công ty tôi có thuê một bác về làm bảo vệ nhưng bác này đã hết tuổi lao động (trên 60 tuổi). Tôi không biết có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổi như bác nữa hay không? Mong luật sư tư vấn giúp.Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổiTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổi, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13 về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

Do những thông tin mà bạn cung cấp không được rõ ràng, nên vụ việc của bạn sẽ được giải quyết theo những trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Nếu bác bảo vệ mà công ty bạn thuê thuộc trường hợp là người lao động quy định thuộc khoản 2 quy định trên nghĩa là đang hưởng lương hưu thì khi đó công ty bạn sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho bác ấy. Bên cạnh đó theo như quy định tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật lao động năm 2019:

Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định.”

Do đó, công ty bạn lúc đó ngoài việc trả lương theo công việc thì còn có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của bác ấy một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định.

Trường hợp thứ hai: Nếu bác bảo vệ mà công ty bạn thuê không thuộc trường hợp quy định thuộc khoản 2 quy định trên thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm. Khi đó, công ty phải tiến hành tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho bác theo như quy định tại Điều 44 Luật việc làm năm 2013 như sau:

Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổi

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

“1. Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm vấn đề Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổi tại bài viết: 

Điều kiện về thời gian đóng để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cao tuổi vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam