19006172

Có phải dùng thẻ được trong 5 năm thì sẽ không phải đóng tiền?

Có phải dùng thẻ được trong 5 năm thì sẽ không phải đóng tiền?

Trên thẻ BHYT tự nguyện của tôi ghi ngày có giá trị sử dụng là 01/02/2021; Thời điểm đủ 5 năm liên tục là từ 01/02/2024. Vậy tôi sẽ dùng thẻ được trong 5 năm mà không phải đóng tiền ạ?dùng thẻ được trong 5 nămTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Về câu hỏi có phải dùng thẻ được trong 5 năm thì sẽ không phải đóng tiền; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 9 và Khoản 8 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 9. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng

7. Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo him y tế nộp tin đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

“Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

8. Đối với đối tượng khác, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia bảo hiểm y tế ln đu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật bảo hiểm y tế.

9. Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại Điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi.”

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thẻ BHYT hộ gia đình sẽ có giá trị tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định. Đồng nghĩa với việc thẻ BHYT của gia đình bạn sẽ có giá trị sử dụng trong 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng tùy theo mức định kỳ mà gia đình bạn đóng.

Bên cạnh đó, điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

dùng thẻ được trong 5 năm

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Như vậy, thời điểm tham gia BHYT 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT không phải là thời hạn sử dụng thẻ BHYT mà là điều kiện để có thể quyền lợi BHYT cao hơn. Mà thời hạn sử dụng thẻ BHYT tự nguyện tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định. Do đó, không phải bạn sẽ được dùng thẻ 05 năm mà không phải đóng tiền.

Trên đây là bài viết về vấn đề có phải dùng thẻ được trong 5 năm thì sẽ không phải đóng tiền? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Quy định 5 năm liên tục ghi trên thẻ bảo hiểm y tế hiện nay

Làm thế nào để không bị mất 5 năm liên tục sau khi nghỉ việc ở công ty?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét