19006172

Có phải thông báo tìm kiếm việc làm khi đang học nghề?

Có phải thông báo tìm kiếm việc làm khi đang học nghề?

Có phải thông báo tìm kiếm việc làm khi đang học nghề? Xin chào tổng đài, em vừa mới nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp, nghe nói bên thất nghiêp sẽ hỗ trợ thêm cho các đối tượng đăng ký học nghề đúng không ạ? Điều kiện để được hưởng hỗ trợ học nghề là gì? Có cần chuẩn bị hồ sơ gì hay không? Em có phải thông báo tình hình việc làm hàng tháng khi đang học nghề hay không?Thông báo tìm kiếm việc làm khi đang học nghề

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện để được hỗ trợ học nghề

Căn cứ Điều 55 Luật việc làm năm 2013 quy định:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau để được hỗ trợ học nghề
  • Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (trừ trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật; hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức hàng tháng)
  • Đã nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật
  • Chưa tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN
  • Đóng đủ 09 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật.

Thứ hai, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 28/2015/CĐ-CP bạn phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

“Điều 24. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.”

Đồng thời, Điều 11 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Người lao động có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, bạn chỉ cần nộp Đề nghị hỗ trợ học nghề được viết theo mẫu 18 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Bạn sẽ nộp đề nghị đó cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn nộp hồ sơ hưởng TCTN.

Thứ ba, có phải thông báo tìm kiếm việc làm khi đang học nghề không?

Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;”

Như vậy, nếu bạn đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở LĐTBXH và có xác nhận của cơ sở dạy nghề, thì bạn sẽ không phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Thời hạn giải quyết hỗ trợ học nghề và có thể ủy quyền lấy quyết định được không?

luatannam