19006172

Có thẻ BHYT hộ nghèo có phải đóng BHYT ở công ty?

Có thẻ BHYT hộ nghèo có phải đóng BHYT ở công ty?

Chào anh chị, gia đình em là hộ nghèo được cấp BHYT hằng năm. Nay em mới ra trường và đi làm ở Công ty thì công ty bắt em phải mua BHYT nhưng em đã có thẻ rồi thì có cần phải mua nữa không? Công ty cứ khăng khăng bắt em phải mua BHYT công ty, vậy làm sao để em được đảm bảo quyền lợi khi BHYT hộ nghèo được 100% ạ? Em cảm ơnBHYT hộ nghèo

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;”

Theo quy định định trên, người lao động khi đi làm, ký hợp đồng lao động thì thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng tại điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT 2014 và đối tượng hộ nghèo thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng theo điểm h Khoản 3 Điều 12 Luật BHYT 2014.

Trong khí đó, tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

4. Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị định này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.”

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn mới đi làm ở công ty và đang được cấp BHYT theo diện hộ nghèo. Vậy bạn thuộc 2 nhóm đối tượng tham gia BHYT là nhóm: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng và do ngân sách nhà nước đóng. Theo thứ tự ở quy định trên thì sẽ phải đóng BHYT ở công ty và dừng sử dụng BHYT được cấp theo diện hộ nghèo.

Mặt khác, theo khoản 2 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.”

Như vậy, bạn vẫn phải tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Nhưng bạn sẽ được hưởng theo đối tượng có quyền lợi cao nhất, tức là bạn sẽ được hưởng bảo hiểm y tế với mức quyền lợi là 100% khi đi đúng tuyến theo đối tượng hộ gia đình nghèo.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Thủ tục thay đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc , bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam