19006172

Có thẻ BHYT miễn phí thì có cần đóng tiền mua BHYT ở công ty không?

Có thẻ BHYT miễn phí thì có cần đóng tiền mua BHYT ở công ty không?

Tôi đang làm việc ở công ty có thẻ BHYT do tôi tự đóng tiền mua. Vậy khi tôi hiến tạng cho em trai tôi sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí và không cần đóng tiền mua BHYT ở công ty nữa đúng không ạ?Đóng tiền mua BHYT ở công tyTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi có thẻ BHYT miễn phí thì có cần đóng tiền mua BHYT ở công ty không; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 :

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: 

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); 

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: 

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;”

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Theo như thông tin bạn cung cấp, khi bạn hiến tạng thì sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí thuộc nhóm do ngân sách nhà nước. Đồng thời thì bạn đang có thẻ BHYT ở công ty tức là thuộc đối tượng do nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Đóng tiền mua BHYT ở công ty

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, bạn đồng thời thuộc hai đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì bạn vẫn phải đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà bạn được xác định đó là đối tượng thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Do đó, bạn vẫn phải đóng tiền mua BHYT ở công ty.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Có thẻ BHYT miễn phí thì có cần đóng tiền mua BHYT ở công ty không?

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Hồ sơ hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Quyền lợi bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia là người lao động

Nếu còn vướng mắc về có thẻ BHYT miễn phí thì có cần đóng tiền mua BHYT ở công ty không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam