19006172

Có thẻ dân tộc thiểu số thì có cần đóng BHYT theo công ty mới nữa không?

Có thẻ dân tộc thiểu số thì có cần đóng BHYT theo công ty mới nữa không?

Tôi mới vào làm việc ở công ty và được yêu cầu trích tiền lương đóng BHYT nhưng tôi đang có thẻ dân tộc thiểu số rồi thì tôi có phải đóng nữa hay không?thẻ dân tộc thiểu số thì có cần đóng BHYTTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi: Có thẻ dân tộc thiểu số thì có cần đóng BHYT theo công ty mới nữa không?; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế”

Và, khoản 2 Điều 13 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Như vậy, bạn không thể cùng một lúc sở hữu và sử dụng đồng thời 2 thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp bạn đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng được xác định thứ tự đầu tiên theo quy định tại Điều 12.

Dẫn chiếu Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

thẻ dân tộc thiểu số thì có cần đóng BHYT

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy

Trường hợp này bạn vẫn phải đóng BHYT bắt buộc theo đơn vị mà bạn đang công tác – có thứ tự xếp trước theo quy định Điều 12 (mức hưởng BHYT đúng tuyến 80%); nhưng bạn được hưởng BHYT theo quyền lợi của đối tượng vùng 135 (thẻ dân tộc thiểu số) – có quyền lợi cao hơn (người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, mức hưởng BHYT đúng tuyến 100%)- Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế năm 2014.

Trên đây là bài viết về vấn đề có thẻ dân tộc thiểu số thì có cần đóng BHYT theo công ty mới nữa không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Quyền lợi BHYT khi thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

Hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi quyền lợi

Nếu còn vướng mắc về có thẻ dân tộc thiểu số thì có cần đóng BHYT theo công ty mới nữa không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.61 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam