19006172

Có thể thay đổi nơi KCB ban đầu vào thời điểm nào?

Có thể thay đổi nơi KCB ban đầu vào thời điểm nào?

Tổng đài tư vấn cho tôi hỏi có thể thay đổi nơi KCB ban đầu vào thời điểm nào?: Bây giờ tôi đang tham gia BHYT tự nguyện bây giờ muốn thay đổi nơi KCB ban đầu thì phải làm những thủ tục gì? Hồi đầu tháng 9 tôi có hỏi cơ quan BHXH  để nộp hồ sơ thay đổi luôn nơi KCB ban đầu nhưng họ có nói là đến đầu tháng 10 mới có thể thay đổi được nên đã hẹn tôi đầu tháng 10 nộp hồ sơ để thay đổi như thế có đúng không ạ?Có thể thay đổi nơi KCB ban đầu

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ tục đổi nơi đăng ký KCB ban đầu 

Về hồ sơ căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH và hướng dẫn tại Phiếu giao nhận hồ sơ 610…/THE thì hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu gồm những giấy tờ như sau:

+) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người).

+)  Thẻ bảo hiểm y tế cũ còn giá trị.

+ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Về địa điểm nộp hồ sơ căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

8. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 3 như sau:

“3.1. BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu.”

Như vậy, bạn có thể nộp hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu gồm thẻ BHYT và tờ khai TK1-TS tới trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quân/huyện nơi đang cấp thẻ BHYT cho bạn.

Về thời gian giải quyết hồ sơ căn cứ theo quy định tại tiết 2.2 Khoản 2 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

Điều 30. Cấp thẻ BHYT

2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

2.2. Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, trong trường hợp đổi lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì thời gian để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp đổi lại thẻ cho bạn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, có thể thay đổi nơi KCB ban đầu vào thời điểm nào?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 26 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014  quy định như sau:

“Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 73 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

73. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

3. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu quý.”

Như vậy, theo quy định trên thì bạn chỉ được làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế vào đầu mỗi quý. Do đó, cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như vậy với bạn là đúng quy định của pháp luật nên đầu tháng 10 bạn có thể làm hồ sơ để thay đổi nơi KCB ban đầu.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Hướng dẫn điền tờ khai TK1-TS để thay đổi nơi KCB ban đầu

Xã/phường không thay đổi nơi KCB ban đầu thì thay đổi ở đâu?

mặt nạ đất sét