19006172

Có thể trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện hay không?

Có thể trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện hay không?

Có thể trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện hay không? Xin hỏi đã đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện rồi thì có trường hợp nào có thể trả lại thẻ và lấy lại tiền đóng hay không? Thời hạn giải quyết trong bao nhiêu lâu và sẽ được trả lại bao nhiêu tiền? Xin cám ơn tổng đài đã tư vấn!Trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện

Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi: Có thể trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện hay không; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, có thể trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện hay không?

Căn cứ vào Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

1.2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.”

Dẫn chiếu Khoản 4, 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

4.1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

4.2. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;

4.3. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Như vậy, bạn có thể trả lại thẻ và được hoàn tiền đóng BHYT (nếu thuộc đối tượng các đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH) trong các trường hợp sau:

– Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

– Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

– Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hoàn lại tiền bảo hiểm y tế khi thay đổi đối tượng tham gia

Trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, về thời hạn hoàn trả

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì

“Điều 28. Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

3. Hoàn trả

3.1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3.2. Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Theo quy định trên thì thời hạn giải quyết hồ sơ về hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế là không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thứ tư, số tiền hoàn trả BHYT

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

2.2. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.

2.3. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.”

Như vậy, số tiền hoàn trả sẽ được tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm cụ thể theo quy định trên. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Số tiền hoàn trả nộp BHYT hộ gia đình khi đã tham gia BHYT ở công ty

Nếu còn vướng mắc về có thể trả lại thẻ sau khi đóng BHYT tự nguyện hay không; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Hoàn trả tiền cho khoảng thời gian chưa sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét