19006172

Có thể ủy quyền nộp hồ sơ khám giám định sức khỏe để rút BHXH 1 lần?

Có thể ủy quyền nộp hồ sơ khám giám định sức khỏe để rút BHXH 1 lần?

Có thể ủy quyền nộp hồ sơ khám giám định sức khỏe để rút BHXH 1 lần? Cho tôi hỏi về vấn đề này với, theo tôi được biết thì ngoài việc giám định sức khỏe để về hưu thì người lao động đã nghỉ việc có thể đi giám định sức khỏe để hưởng BHXH 1 lần đúng không? Trong trường hợp mà sức khỏe của người lao động yếu không thể đi nộp hồ sơ xin khám giám định sức khỏe thì có thể ủy quyền cho người nhà đi thay được hay không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi với ạ, tôi xin cảm ơn rất nhiều.hồ sơ khám giám định sức khỏe để rút BHXH

Luật sư tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, có thể giám định sức khỏe để hưởng BHXH 1 lần? 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT về bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần:

Các bệnh được hưng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm:

1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp nếu người lao động đi giám định sức khỏe mà suy giảm từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì có thể rút tiền BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc.

Thứ hai, có thể ủy quyền nộp hồ sơ khám giám định sức khỏe để rút BHXH 1 lần?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định như sau:

Điều 11. Trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định

1. Người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đối với các trường hợp sau đây:

a) Giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

Trường hợp người lao quy định tại Khoản này vì lý do sức khỏe mà không thể tự lập hồ sơ thì người sử dụng lao động hoặc thân nhân của người lao động có thể thay mặt người lao động đó lập hồ sơ khám giám định. Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này, trong đó phải có xác nhận về tình trạng nhân thân của Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã”.

Như vậy, theo quy định trên thì trong trường hợp mà sức khỏe của người lao động yếu không thể đi nộp hồ sơ xin khám giám định sức khỏe thì có thể ủy quyền cho người nhà đi nộp hồ so thay để giám định hưởng BHXH 1 lần.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Không có giấy nghỉ việc có được nhận tiền BHXH 1 lần không?

Kể từ khi có kết quả thì sau bao lâu được nhận tiền BHXH 1 lần?