19006172

Có tiếp tục được hưởng lương hưu sau khi chấp hành hình phạt tù?

Có tiếp tục được hưởng lương hưu sau khi chấp hành hình phạt tù?

Có tiếp tục được hưởng lương hưu sau khi chấp hành hình phạt tù? Người đang được hưởng lương hưu hàng tháng mà phải chấp hành hình phạt tù thì có tiếp tục được hưởng lương hưu không?tiếp tục được hưởng lương hưuTư vấn chế độ hưu trí:

Với trường hợp có tiếp tục được hưởng lương hưu sau khi chấp hành hình phạt tù của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng:

“Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

2. Xuất cảnh trái phép;

3. Bị Tòa án tuyên bố là mất tích”.

Tuy nhiên, năm ngày 1/1/2016 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực đã có quy định khác với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật“.

Bên cạnh đó, theo khoản 8 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 123. Quy định chuyển tiếp

8. Người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11.”

Theo đó, việc bị tạm dừng hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù hay không được xác định như sau:

tiếp tục được hưởng lương hưu

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

+) Nếu chấp hành hình phạt tù trước 1/1/2016: Người đang hưởng lương hưu sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu từ thời điểm bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật cho đến khi chấp hành xong hình phạt tù;

+) Nếu chấp hành hình phạt tù từ ngày 1/1/2016: Người đang hưởng lương hưu không bị tạm dừng hưởng lương hưu.

Trên đây là bài viết về vấn đề có tiếp tục được hưởng lương hưu sau khi chấp hành hình phạt tù? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu với người chấp hành xong hình phạt tù

Từ tháng 7 năm 2018 sẽ tăng mức hưởng lương hưu cho người lao động

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về Có tiếp tục được hưởng lương hưu sau khi chấp hành hình phạt tù; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam