19006172

Có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hiểu thế nào?

Có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hiểu thế nào?

Thế nào là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi đang nhận trợ cấp thất nghiệp được 1 tháng và hiện tại tôi đang làm việc tự do ở nhà (ai có việc thuê thì làm, công việc không cố định). Vậy tôi có phải khai báo tạm dừng hưởng thất nghiệp không?Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn: Có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hiểu thế nào, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 về về tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm”.

Pháp luật quy định người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp tìm được việc làm mới. 

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì có việc làm là:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.”

Như vậy, một người có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người đó ký kết hợp đồng lao động hoặc làm việc thời hạn từ 03 tháng trở lên hoặc làm việc theo quyết định tuyển dụng.

có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Trong trường hợp của bạn, hiện tại bạn đã hưởng 01 tháng trợ cấp thất nghiệp, đang làm công việc tự do, công việc không cố định, tức là không tham gia ký kết hợp đồng lao động hoặc không làm việc theo quyết định tuyển dụng cụ thể nào.

Như vậy, bạn không được coi là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, bạn cũng không phải khai báo tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong trường hợp nào?

Trên đây là quy định của pháp luật về: Có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hiểu thế nào. Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam