19006172

Có việc làm mới thì thời gian đóng BHTN sẽ được bảo lưu

Có việc làm mới thì thời gian đóng BHTN sẽ được bảo lưu

Có việc làm mới thì thời gian đóng BHTN sẽ được bảo lưu? Tôi đóng BHTN được 2 năm 03 tháng cụ thể là từ tháng: 09/2019 đến tháng 12/2020. Tôi được hưởng thất nghiệp 03 tháng. Nhưng tôi mới hưởng được 1 tháng thất nghiệp thì có việc làm. Vậy tôi có việc làm mới thì thời gian đóng BHTN sẽ được bảo lưu bao nhiêu tháng? Số tháng bảo lưu tính từ tháng mấy đến tháng mấy?


Việc làm mớiTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về các trường hợp chấm dứt hưởng như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Bên cạnh đó theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật việc làm 2013 như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Việc làm mới

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Như vậy theo quy định trên khi thuộc một trong số những trường hợp được xác định là có việc làm thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đóng BHTN được 27 tháng, bạn được nhận 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng mới nhận được 1 tháng sau đó có việc làm mới thuộc các trường hợp theo quy định trên thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian bạn hưởng thất nghiệp là 1 tháng tương ứng với 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, do đó bạn sẽ được bảo lưu 15 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời gian hưởng và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tính thế nào?

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc

Mọi thắc mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 : 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

Trả lời

luatannam