19006172

Con được 03 tháng tuổi mất thì mẹ có được nghỉ thai sản nữa không?

Con được 03 tháng tuổi mất thì mẹ có được nghỉ thai sản nữa không?

Trường hợp em sinh con được 3 tháng sau đó con mất thì em sẽ được nghỉ thêm 4 tháng hay 3 tháng thai sản nữa ạ? Trong thời gian nghỉ do con mất có giống mức hưởng BHXH khi nghỉ thai sản sinh con không? Trường hợp con em mất sau sinh thì cần bổ sung thêm giấy tờ vậy ạ?Con được 03 tháng tuổi mất

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, con được 03 tháng tuổi mất thì mẹ có được nghỉ thai sản nữa không?

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 34  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

Như vậy, khi bạn sinh con được 03 tháng thì con mất, lúc này bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản thêm 02 tháng tính từ ngày con mất. Tổng thời gian bạn được nghỉ hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này là 05 tháng.

Thứ hai, mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con được 03 tháng thì mất.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, mức hưởng thai sản của bạn trong trường hợp này bằng 100% mức bình quân tiền lương của 06 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản x số tháng được nghỉ hưởng chế độ là 05 tháng.

Thứ ba, hồ sơ hưởng thai sản khi sinh con ra con bị chết.

Căn cứ Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

b) Trường hợp con chết sau khi sinh: Ngoài hồ sơ nêu tại nội dung a tiết này có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.”

Như vậy, trong hồ sơ của bạn ngoài bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh bạn cần chuẩn bị: bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con. 

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

-> Chế độ thai sản trong trường hợp con mất sau khi sinh và hồ sơ hưởng chế độ

luatannam