19006172

Công chức có được tham gia bảo hiểm y tế không? 

Công chức có được tham gia bảo hiểm y tế không? 

Công chức có được tham gia bảo hiểm y tế không ? Tôi có nghe nói là công chức thì không được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy thì công chức có được mua BHYT không? Nếu có thì mức đóng và mức hưởng như thế nào?Công chức có được tham gia bảo hiểmTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Với câu hỏi công chức có được tham gia bảo hiểm y tế; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, công chức có được tham gia bảo hiểm y tế 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động)”

Theo đó, công chức thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Thứ hai, mức đóng BHYT của công chức

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này”

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng theo quy định tại Điều 13 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6″

Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng là 4,5% tiền lương tháng, trong đó người lao động đóng 1,5% và người sử dụng lao động đóng 3%.

Công chức có được tham gia bảo hiểm

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, mức hưởng bảo hiểm y tế của công chức

Điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác”.

Như vậy, khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến mức hưởng của công chức là 80% đối với các chi phí trong danh mục.

Trên đây là tư vấn về câu hỏi công chức có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Mức đóng bảo hiểm y tế khi làm việc tại doanh nghiệp

Có phải đóng bảo hiểm y tế ở công ty khi đã tham gia theo hộ gia đình

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam