19006172

Công chức có thuộc đối tượng được hưởng TCTN không?

Công chức có thuộc đối tượng được hưởng TCTN không?

Cho tôi hỏi vấn đề theo quy định hiện hành thì bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng bắt buộc đối với đối tượng nào ạ? Tôi là công chức xã thì có thuộc đối tượng được hưởng TCTN không ạ?Công chức có thuộc đối tượng được hưởng TCTN

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng bắt buộc đối với đối tượng nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 43  Luật việc làm năm 2013 có quy định như sau:

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thuộc một trong số các trường hợp theo quy định trên.

Thứ hai, công chức có thuộc đối tượng được hưởng TCTN không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”

Như vậy, công chức là công dân Việt Nam được làm việc theo quyết định tuyển dụng của Nhà nước mà không phải làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Theo như thông tin bạn cung cấp bạn là công chức xã nên bạn không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013. Do đó, bạn sẽ không thuộc đối tượng hưởng TCTN.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề công chức có thuộc đối tượng được hưởng TCTN không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng bắt buộc đối với NLĐ nào?

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong năm 2020

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét