19006172

Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đủ 55 tuổi?

Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đủ 55 tuổi?

Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đủ 55 tuổi? Công ty tôi có ký hợp đồng lao động 3 năm với một nhân viên từ năm 2019. Đến năm 2021, cô đủ 55 tuổi 4 tháng nhưng mới đóng bảo hiểm được 2 năm. Khi cô đủ 55 tuổi là tuổi hưởng lương hưu thì công ty tôi không phải đóng bảo hiểm cho cô đó nữa có đúng không? Tôi cám ơn!phải đóng BHXH bắt buộcTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đủ 55 tuổi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Công ty bạn và người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.”

Theo đó, khi công ty bạn ký hợp đồng lao động với người lao động thì đương nhiên công ty bạn sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đó nếu hợp đồng của họ có thời hạn từ 01 tháng trở lên. Công ty bạn chỉ không phải tham gia bảo hiểm bắt buộc cho những người lao động này khi thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” Điều 123. Quy định chuyển tiếp

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Tuy nhiên người lao động của công ty bạn mới đủ điều kiện về tuổi đời (55 tuổi 4 tháng) mà chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luaajat la động năm 2019 như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Do đó, người lao động của công ty bạn là lao động nữ 55 tuổi 4 tháng và có 2 năm đóng bảo hiểm nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vì vậy, người này vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên công ty bạn phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho họ.

phải đóng BHXH bắt buộc

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và công ty bạn vẫn phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người đó.

Trên đây là bài viết về vấn đề Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đủ 55 tuổi? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 60 tuổi?

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2017

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đủ 55 tuổi; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam