19006172

Công ty không chốt sổ có được hưởng thất nghiệp không?

Công ty không chốt sổ có được hưởng thất nghiệp không?

Công ty không chốt sổ có được hưởng thất nghiệp không? Chào anh chị. Tôi đủ tiêu chuẩn hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng không chốt sổ có được hưởng thất nghiệp không, nguyên nhân là do doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm. Tôi đã đóng bảo hiểm đến hết tháng 12/2020 trong khi đó cơ quan tôi mới nộp bảo hiểm đến 12/2018. Bây giờ tôi muốn nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì phải làm sao đây. Nhờ công ty An Nam tư vấn cho!không chốt sổ có được hưởng thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn . Với trường hợp Công ty không chốt sổ có được hưởng thất nghiệp không? của bạn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, căn cứ tại Khoản a Điều 2 Công văn 2266/BHXH-BT quy định:

a) Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, nếu có người lao động chuyển nơi làm việc thì cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động.

b) Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH, thì giám đốc BHXH tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết.”

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản II Công văn số 212/BHXH-QLT như sau:

10.2. Đơn vị thật sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi người lao động nghỉ việc, đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc, trên cơ sở đó cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao động đến thời điểm thôi việc.”

Bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 48 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Theo đó, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

+) Trường hợp 1: nếu công ty bên bạn đang trong quá trình làm thủ tục phá sản, giải thể và còn nợ tiền bảo hiểm thì bên cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận việc bạn đã đóng bảo hiểm đến thời điểm tháng 12/2018 và trả sổ cho bạn. Đối với thời gian đang còn nợ bảo hiểm từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020 sẽ bổ sung sau khi thu hồi được số nợ của công ty bạn.

+) Trường hợp 2: công ty nợ tiền bảo hiểm nhưng không phá sản hoặc giải thể mà thực sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì khi bạn nghỉ việc, công ty bắt buộc phải ưu tiên thanh toán đầy đủ trước các khoản nợ bảo hiểm cho bạn để tiến hành chốt sổ trước. Nếu công ty vẫn không chốt sổ và trả sổ cho bạn thì bạn có thể liên hệ với công đoàn của công ty hoặc thanh tra lao động để được can thiệp, giúp đỡ bảo vệ quyền lợi.

không chốt sổ có được hưởng thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Thứ hai, về việc Công ty không chốt sổ có được hưởng thất nghiệp không?

Căn cứ tại Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định:

“Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, bạn phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 03 tháng kể từ khi nghỉ việc, nếu quá thời hạn 03 tháng thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ không nhận hồ sơ trong mọi trường hợp, bất kể mọi lý do. Do đó nếu công ty cũ không trả sổ bảo hiểm muộn dẫn đến việc bạn không thể nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp đúng hạn thì bạn sẽ không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên thời gian đóng bảo hiểm tại công ty cũ vẫn sẽ được bảo lưu để hưởng vào lần thất nghiệp sau. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Bảo hiểm thất nghiệp có tự động bảo lưu không?

Cách tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về Công ty không chốt sổ có được hưởng thất nghiệp không? vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam