19006172

Đã đóng BHYT ở quê có phải đóng ở Công ty nữa không

Nội dung câu hỏi:

Bên em có 1 nhân viên mới vào công ty, trước đó họ đã đóng BHYT ở quê 5 năm nay rồi. Nay vào công ty thì phải tham gia Bảo hiểm đúng không ạ vậy thì có phải tham gia thêm Bảo hiểm y tế nữa không hay có rồi thì không phải mua nữa ạ?VIDEO: ĐÃ CÓ THẺ BHYT TỰ NGUYỆN THÌ CÓ PHẢI MUA Ở CÔNG TY NỮA KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về: Đã đóng BHYT ở quê có phải đóng ở Công ty nữa không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Đi làm Công ty có bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm không?

Căn cứ khoản 1 Điều 168 Bộ luật lao động 2019 về việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động thì:

“1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.”

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

….

Theo quy định trên, khi người lao động làm việc tại Doanh nghiệp có HĐLĐ từ 01 tháng trở lên thì NSDLĐ và NLĐ phải có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Do đó, việc tham gia các loại Bảo hiểm khi ký HĐLĐ với Công ty là bắt buộc.

Đã có BHYT rồi thì có phải đóng BHYT ở công ty nữa không?

Căn cứ Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về mức đóng và phương thức đóng:

”2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này“.

Như vậy, từ những thông tin bạn cung cấp: NLĐ công ty bạn tuyển dụng đang có thẻ BHYT tự nguyện ở quê đã 5 năm rồi, nay ký HĐLĐ với công ty thì thuộc đối tượng tham gia BHYT theo Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT nêu trên. Mà đối tượng tham gia BHYT do NLĐ và NSDLĐ đóng (Khoản 1) xếp trước đối tượng đóng BHYT tự nguyện (Khoản 5). Do đó, khi vào làm việc tại Doanh nghiệp NLĐ phải cắt thẻ BHYT ở quê và tham gia BHYT tại công ty cùng với BHXH và BHTN.

Hoàn lại tiền BHYT tự nguyện khi đóng BHYT bắt buộc tại Công ty;

(1) Căn cứ hoàn trả:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH quy định như sau:

“Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

1.2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng”.

Như vậy, bạn sẽ được hoàn lại tiền đóng BHYT tự nguyện khi được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới. Theo quy định thì đối tượng người lao động là đối tượng xếp trên đối tượng hộ gia đình do đó, trường hợp bạn đã đi làm ở công ty đã tham gia BHYT theo đối tượng doanh nghiệp thì bạn sẽ được hoàn trả lại tiền BHYT đã đóng có thời gian cấp trùng với thẻ BHYT doanh nghiệp.

Đã đóng BHYT ở quê có phải đóng ở Công ty nữa không

(2) Số tiền được hoàn trả:

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 20 Văn bản hợp nhất 2089/VBHN-BHXH quy định như sau:

“Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

“2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

2.2. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.

2.3. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này ” 

Bên cạnh đó căn cứ vào Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VI Quyết định 2777/QĐ-BHXH quy định chi tiết về hoàn trả bảo hiểm y tế tự nguyện quy định:

“1. Các trường hợp hoàn trả bằng tiền:

1.2. Nguyên tắc hoàn trả đối tượng BHYT Hộ gia đình

Người tham gia BHYT hộ gia đình mà sau đó tham gia BHYT đối tượng khác khi hoàn trả tính số tiền hoàn trả theo thứ tự ưu tiên từ người cuối cùng trong số người tham gia theo Hộ gia đình.”

Như vậy, mức tiền hoàn trả của bạn sẽ tính theo mức đóng và thời gian đóng tiền nhưng chưa sử dụng đồng thời sẽ được áp dụng nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên từ người cuối cùng trong số người tham gia theo hộ gia đình. 

(3) Thủ tục hoàn trả tiền BHYT:

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH và Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT đã đóng thực hiện theo các bước sau:

Bước 01: Lập, nộp hồ sơ: Người tham gia nộp hồ sơ trực tiếp cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

a) Đi với người tham gia:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đi với trường hợp chết

– Căn cước công dân của người đi làm hồ sơ;

b) Đối với UBND xã/đạithu/nhà trường:

Trường hợp hoàn trả tiền đóng BHYT cho nhiều người trong cùng đối tượng, UBND xã, đại lý thu/nhà trường lập danh sách đề nghị hoàn tr theo mẫu D03-TS.

Bước 02: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ từ người nộp hồ sơ hoặc từ Đại lý thu. Thực hiện việc kiểm tra, rà soát và giải quyết hồ sơ cho người yêu cầu. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định: Không quá 05 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày.

Bước 03: Nhận kết quả, gồm: Quyết định hoàn trả và tiền hoàn trả.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trên đây là quy định của pháp luật về: Đã đóng BHYT ở quê có phải đóng ở Công ty nữa không. Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam