19006172

Đang điều trị ở bệnh viện có phải khai báo về việc tìm kiếm việc làm không

Đang điều trị ở bệnh viện có phải khai báo về việc tìm kiếm việc làm không

Tôi đang hưởng BHTN đến tháng thứ 3. Phía trung tâm có hẹn tôi lên thông báo tình hình tìm kiếm việc làm nhưng tôi đang điều trị bệnh dài ngày ở bệnh viện. CHo tôi hỏi trường hợp này tôi có phải đi khai báo không? Nếu tôi không đi thì phải làm thủ tục như thế nào để được nhận tiền? Sau bao nhiêu ngày làm thủ tục thông báo thì sẽ được nhận tiền BHTN vậy?Đang điều trị ở bệnh viện

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Đang điều trị ở bệnh viện có phải khai báo về việc tìm kiếm việc làm không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đang điều trị ở bệnh viện có phải khai báo về việc tìm kiếm việc làm không

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 28/2015/ TT -BLDTBXH quy định như sau:

“Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm

2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

Như vậy, theo quy định này trường hợp bạn đang điều trị ở bệnh viện nếu bạn được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì bạn không phải trực tiếp lên Trung tâm để thực hiện thủ tục thông báo tình hình tìm kiếm việc làm

Thứ hai, nếu tôi không lên thông báo tình hình tìm kiếm việc làm thì phải làm thủ tục như thế nào để được nhận tiền?

Căn cứ theo quy định tại  Điều 10 Thông tư 28/2015/TT – BLDTBXH quy định như sau:

“Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp tại các Điểm b, c, d, đ của Khoản này thì người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo bản chính hoặc bản sao có

chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.”

Như vậy, theo quy định này để được hưởng TCTN  thì bạn phải nộp giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền  cho bên trung tâm dịch vụ việc làm mà bạn đang hưởng để được giải quyết TCTN. 

Thứ ba, sau bao nhiêu ngày làm thủ tục thông báo tìm kiếm việc làm thì sẽ được nhận tiền BHTN?

Căn cứ Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo”.

Như vậy, theo quy định người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi thì sẽ được giải quyết hưởng TCTN trong vòng 7 đến 12 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tìm kiếm việc làm. Do đó, bạn đang hưởng TCTN ở tháng thứ 3 thì bạn sẽ được thì trong vòng 7 đến 12 ngày làm việc kể từ ngày bạn gửi thông báo tìm kiếm việc làm. 

Nếu còn vướng mắc về Đang điều trị ở bệnh viện có phải khai báo về việc tìm kiếm việc làm không bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Các trường hợp tạm ngưng và chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

luatannam