19006172

Đang hưởng thất nghiệp mà có việc làm thì thời gian còn lại có bị mất?

Đang hưởng thất nghiệp mà có việc làm thì thời gian còn lại có bị mất?

Tôi được hưởng tổng cộng 6 tháng bảo hiểm thất nghiệp, đã nhận được 4 tháng nhưng hiện nay tôi đã có việc làm và có ký HĐLĐ 1 năm thì số tháng còn lại tôi có được hưởng tiếp không hay bị mất ạ? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp:việc làm

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Với câu hỏi của bạn Tổng đài tư vấn trả lời cho bạn về bảo lưu trợ cấp thất nghiệp như sau:

Thứ nhất, về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm:

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP: được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;.

Như vậy theo quy định trên thì trong trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm mới, giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; bạn được hưởng tổng cộng 6 tháng bảo hiểm thất nghiệp, đã nhận được 4 tháng nhưng hiện nay bạn đã có việc làm và có ký HĐLĐ 1 năm. Như vậy bạn thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, về việc bảo lưu những tháng chưa hưởng:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“5.. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Việc làmTư vấn bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, trong trường hợp của bạn; 2 tháng trợ cấp thất nghiệp còn lại bạn chưa được hưởng sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện.

Kết luận:

Trong trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm mới thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa hưởng được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện.

Bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết sau:

Thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp

Không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về bảo lưu trợ cấp thất nghiệp; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

mặt nạ đất sét