19006172

Đăng kí KCB ban đầu ở trung ương thì có được đi KCB ở bệnh viện tỉnh?

Đăng kí KCB ban đầu ở trung ương thì có được đi KCB ở bệnh viện tỉnh?

Đăng kí KCB ban đầu ở trung ương thì có được đi KCB ở bệnh viện tỉnh? Tôi đăng kí khám chữa bệnh tại Bệnh viện K Hà Nội, và giờ tôi về Bệnh viện Ba Lan, Nghệ An đề khám chữa bệnh thì có được hưởng theo mức đúng tuyến không? Nếu không thì mức hưởng của tôi như thế nào?KCB ở bệnh viện tỉnh

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đăng kí KCB ban đầu ở trung ương thì có được đi KCB ở bệnh viện tỉnh?

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định:

“Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

4. Trường hợp cấp cứu:

a) Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.

b) Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

5. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.”

Như vậy, từ các quy định về các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến thì trong trường hợp của bạn, bạn có nơi khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện K(bệnh viện tuyến trung ương), nay bạn muốn đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Ba Lan Nghệ An (bệnh viện tuyến tỉnh) thì sẽ được coi là trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh nếu không có giấy chuyển tuyến.

Thứ hai, mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 về mức hưởng bảo hiểm y tế thì:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ là 60% tính trên mức quyền lợi bảo hiểm y tế của bạn khi nằm viện điều trị nội trú. Nếu bạn chỉ đi khám chữa bệnh mà không nằm việc sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Cấp cứu tại bệnh viện trái tuyến có được chi trả bảo hiểm y tế?

Bảo hiểm y tế khi đi trái tuyến ở tuyến trung ương