19006172

Để hưởng chế độ BNN với người đã thay đổi công việc cần hồ sơ gì?

Để hưởng chế độ BNN với người đã thay đổi công việc cần hồ sơ gì?

Xin chào tôi hỏi về việc tôi đã chuyển sang làm công việc khác nhưng sau đó đi khám sức khỏe mới phát hiện ra bị mắc bệnh nghề nghiệp do công việc cũ tôi đã làm. Vậy bây giờ để hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp tôi cần hồ sơ gì? Và thời hạn giải quyết có lâu không? Cảm ơn nhiều.BNN với người đã thay đổi công việc

Tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Để hưởng chế độ BNN với người đã thay đổi công việc cần hồ sơ gì đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Để hưởng chế độ BNN với người đã thay đổi công việc cần hồ sơ gì?

Căn cứ Điểm 2.3 Khoản 2 Mục I Công văn 3194/BHXH-CSXH năm 2020 sửa đổi Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

2.3. Nội dung d:

d) Đối với người lao động phát hiện bị BNN khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN:

d1) Đơn đề nghị hưởng chế độ BNN của người lao động theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc; hoặc văn bản của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc đề nghị giải quyết chế độ BNN (mẫu số 05A-HSB) đối với trường hợp người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác;

d2) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa;

d3) Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa;

d4) Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có).”.

Theo đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây để nhận trợ cấp bện nghề nghiệp khi đã chuyển đổi công việc, cụ thể:

+) Văn bản của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc đề nghị giải quyết chế độ BNN (mẫu số 05A-HSB)

+) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động;

+) Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa;

+) Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có)

Thứ hai, về thòi hạn giải quyết hồ sơ 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 7. Giải quyết và chi trả

BNN với người đã thay đổi công việc

1. Giải quyết

1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

1.1.2. Giải quyết hưởng mới các chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất:

b) Thời hạn giải quyết:

b1) Đối với giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với giải quyết hưởng chế độ Bệnh nghề nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trong thời hạn tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề Để hưởng chế độ BNN với người đã thay đổi công việc cần hồ sơ gì? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Hồ sơ giám định sức khỏe để giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021

Nếu còn vướng mắc về Để hưởng chế độ BNN với người đã thay đổi công việc cần hồ sơ gì; bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam