19006172

Để nhận tiền TCTN thì có thể nộp hồ sơ để nhận ở đâu?

Để nhận tiền TCTN thì có thể nộp hồ sơ để nhận ở đâu?

Cho mình hỏi về việc nhận tiền TCTN thì có thể nộp hồ sơ để nhận ở đâu? Hiện nay em đang làm ở Hà Nội nhưng sắp tới sẽ về quê sinh sống hẳn. Ngoài việc nhận tiền thất nghiệp thì có được giới thiệu việc làm hoặc hỗ trợ học nghề không ạ?nhận tiền TCTN thì có thể nộp hồ sơ

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có thể nộp hồ sơ hưởng TCTN để nhận tiền TCTN ở đâu?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận TCTN. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN để được nhận tiền TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm ở bất kỳ địa phương nào thuận tiện cho điều kiện của bạn.

Thứ hai, ngoài việc nhận tiền TCTN thì có được giới thiệu việc làm hoặc hỗ trợ học nghề không?

Căn cứ vào Điều 54 và Điều 55 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 54. Tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.”

“Điều 55. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm sẽ được tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí; hoặc được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.

Đối chiếu với trường hợp của bạn thì ngoài việc nhận tiền TCTN bạn có thể được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước đó và hiện chưa có việc làm. Hoặc bạn đang đóng bảo hiểm thất nghiệp, được nhận tiền TCTN thì có thể bạn vẫn sẽ được hỗ trợ học nghề trong trường hợp bạn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì hiện nay bạn đang làm việc ở Hà Nội và sắp tới sẽ về quê ở hẳn, thì bạn có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sẽ sinh sống để được hỗ trợ.

Trên đây là bài viết về vấn đề để nhận tiền TCTN thì có thể nộp hồ sơ để nhận ở đâu?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Quy định mới về nơi đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng để nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp

mặt nạ đất sét