19006172

Đi khai báo việc làm lần 2 thì nhận được tiền TCTN khi nào?

Đi khai báo việc làm lần 2 thì nhận được tiền TCTN khi nào?

Cho mình hỏi mình đi khai báo lần 2 BHTN ngày 2/10 thì khi nào mình nhận được tiền ạ mình ở Thanh Hóa. Tháng thứ 3 mà mình có giấy thông báo nhập học ở trường đại học kinh tế quốc dân thì có còn nhận tiền TCTN hàng tháng nữa không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều.Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, đi khai báo việc làm lần 2 thì nhận được tiền TCTN khi nào?

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

Như vậy, theo quy định trên, từ tháng thứ 2 trở đi, người lao động sẽ nhận được tiền TCTN sau 05 ngày làm việc tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng TCTN nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng TCTN

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn đi khai báo lần 2 BHTN ngày 2/10 và bạn ở Thanh Hóa. Theo quy định bạn đi khai báo việc làm ngày 2/10 thì thời gian tối đa mà tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ chi trả cho bạn là ngày 20/10/2020.

Thứ hai, đi học đại học có được nhận tiền TCTN hàng tháng nữa không?

Căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;”

Bên cạnh đó, theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Ngày mà người lao động được xác định đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên là ngày nhập học được ghi trong giấy báo nhập học.”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp người lao động đang hưởng TCTN mà đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN. Ngày mà người lao động được xác định đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên là ngày nhập học được ghi trong giấy báo nhập học.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì tháng thứ 3 bạn có giấy thông báo nhập học ở trường đại học kinh tế quốc dân thì được xác định là đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, vậy nên sẽ thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng TCTN và bạn sẽ không được nhận tiền TCTN nữa, những tháng bạn chưa được hưởng sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo nếu đủ điều kiện.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Không lên thông báo việc làm hàng tháng có vấn đề gì không?

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đi học ở nước ngoài

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét