19006172

Đi làm công ty được hoàn trả số tiền đã đóng BHYT tự nguyện không?

Đi làm công ty được hoàn trả số tiền đã đóng BHYT tự nguyện không?

Tôi vừa đóng tiền BHYT tự nguyện thêm 06 tháng thì lại kí HĐLĐ mới nên lại phải mua BHYT ở công ty, cho hỏi số tiền tôi đã đóng tự nguyện thì phải làm thế nào? Lương của tôi khi làm ở công ty khoảng 6.700.000 đồng thì hàng tháng tôi sẽ bị trừ bao nhiêu tiền lương để đóng BHYT ở công ty? hoàn trả số tiền đã đóng BHYT tự nguyện

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đi làm công ty được hoàn trả số tiền đã đóng BHYT tự nguyện không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Quyết định 505/QĐ – BHXH sửa đổi bổ sung Quyết định 595/QĐ – BHXH  quy định như sau:

“Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 20 Quyết định 595/QĐ – BHXH quy định như sau:

“Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định này bạn khi bạn tham gia BHYT ở công ty thì số tiền bạn đã tham gia đóng BHYT tự nguyện sẽ được hoàn trả. Số tiền được hoàn trả lại sẽ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo đối tượng doanh nghiệp có hiệu lực cho đến hết thời hạn sử dụng của thẻ BHYT tự nguyện.

Thứ hai, mức đóng BHYT khi đi làm ở công ty

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

a) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;”

Đồng thời, căn theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về mức đóng bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.”

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế khi người lao động làm việc tại doanh nghiệp là 4,5% tiền lương tháng của người lao động, trong đó công ty đóng 3% và bạn phải đóng 1,5% tiền lương. Theo như thông tin bạn cung cấp lương của bạn khoảng 6.700.000 đồng. Nên mức đóng BHYT hàng tháng của bạn là: 6.700.000 đồng x 1,5% = 100.500 đồng/tháng.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Hoàn trả số tiền đóng BHXH tự nguyện khi qua đời

Có được hoàn trả tiền đóng BHYT tại doanh nghiệp không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam