19006172

Đi làm tại công ty mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đi làm tại công ty mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Tôi đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đi làm tại công ty mới nhưng chưa đóng BHTN thì bây giờ có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Đi làm tại công ty mới Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 3 và Khoản 4 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

b) Tìm được việc làm;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.”

Như vậy người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm. Tuy nhiên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì mới được xác định là có việc làm:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 01 tháng trở lên;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Đi làm tại công ty mới

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đi làm tại công ty mới và chưa đóng BHTN. Do bạn không cung cấp cụ thể thông tin bạn đã giao kết hợp đồng lao động với công ty mới hay chưa và thời hạn của hợp đồng cho nên chỉ khi thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn mới được xem là có việc làm và bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là bài viết về vấn đề đi làm tại công ty mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm

Không đóng đủ 12 tháng ở công ty mới có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Trong quá trình giải quyết vấn đề, có gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam