19006172

Đi trồng lại răng giả thì BHYT có chi trả phần nào hay không?

Đi trồng răng giả có được BHYT chi trả phần nào hay không?

Đi trồng răng giả có được BHYT chi trả phần nào hay không? Tổng đài anh chị cho em hỏi em tham gia BHYT doanh nghiệp thì mức hưởng BHYT của em là bao nhiêu? Trường hợp em đi làm cả tuần thì khi đi khám vào thứ bảy, chủ nhật có được thanh toán bên BHYT không?

Hôm trước em bị tai nạn gãy đôi răng và gãy một chiếc rơi ra. Em muốn hỏi nếu như em đi trồng lại răng giả thì bảo hiểm có chi trả ít nào không ạ? Em xin cảm ơn. Đi trồng răng giả có được BHYT chi trả

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi đi trồng răng giả có được BHYT chi trả phần nào hay không; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về mức hưởng BHYT doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 và Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Theo đó, khi bạn tham gia BHYT theo đối tượng người lao động đi làm việc ở doanh nghiệp thì bạn có mức hưởng BHYT là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT khi đi đúng tuyến.

Thứ hai, thanh toán BHYT khi khám chữa bệnh vào thứ bảy, chủ nhật

Căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“10. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ:

a) Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh; thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán.”

Như vậy, việc đi khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ vẫn được chi trả như đi khám, chữa bệnh vào những ngày trong tuần. Mức hưởng bảo hiểm y tế vẫn được hưởng theo mức của đối tượng tham gia như đi khám, chữa bệnh vào các ngày trong tuần.

Tuy nhiên, trường hợp này chỉ áp dụng khi cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ, phải thông báo trước cho người bệnh; thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán.

Thứ ba, Đi trồng răng giả có được BHYT chi trả phần nào hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.”

Bên cạnh đó, tại Điều 23 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 23. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.”

Đi trồng răng giả có được BHYT chi trả

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế Online 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên, trồng răng là việc sử dụng vật tư y tế thay thế được quy định tại khoản 8 Điều 23 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thuộc trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế. 

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn bị tai nạn gãy đôi răng và gãy một chiếc rơi ra, bạn đi trồng răng giả thì theo quy định của pháp luật hiện hành bạn sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi cho câu hỏi đi trồng răng giả có được BHYT chi trả phần nào hay không?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về trường hợp đi trồng răng giả có được BHYT chi trả; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 : 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Các trường hợp không được BHYT chi trả

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam