19006172

Hỗ trợ học nghề có cho người lao động học thành nhiều khóa không?

Hỗ trợ học nghề có cho người lao động học thành nhiều khóa không?

Hỗ trợ học nghề có cho người lao động học thành nhiều khóa không? Mình được lãnh trợ cấp thất nghiệp 04 tháng, theo qui định được hỗ trợ tối đa 04 triệu/04 tháng. Mình đăng ký khóa học 03 tháng học phí dưới 03 triệu đồng. Vậy tháng còn lại mình đăng ký học tiếp khóa khác có được hỗ trợ 01 triệu đồng còn lại không ? Mong được trả lời, xin cảm ơn!người lao động học thành nhiều khóaTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn . Với trường hợp của bạn, Hỗ trợ học nghề có cho người lao động học thành nhiều khóa không, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quyết định 55/2013/QĐ-TTg về mức, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghề như sau:

“Điều 3. Mức, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghề

1. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

a) Đối với người tham gia các khóa học nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế;

b) Đối với người tham gia các khóa học nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.

2. Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

3. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và nhu cầu của từng người lao động, nhưng không quá 06 tháng.

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí để học một nghề và một lần, thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề; không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động để tự học nghề.”

người lao động học thành nhiều khóa

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Như vậy, đối với trường hợp bạn được đang nhận trợ cấp thất nghiệp bạn đăng ký khóa học 03 tháng học phí dưới 03 triệu đồng thì  mức hỗ trợ tối đa dành cho bạn là 03 triệu đồng/người/khóa học. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế của bạn mà không liên quan đến mức trợ cấp thất nghiệp của bạn.

Bên cạnh đó, hỗ trợ học nghề chỉ được áp dụng cho người lao động để học một nghề và một lần thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề nên bạn đăng kí khóa học nghề 03 tháng thì sẽ được hỗ trợ với mức tương ứng 03 tháng đó.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Hỗ trợ học nghề có cho người lao động học thành nhiều khóa không. Ngoài ra, ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

Thế nào là người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề?

Mức hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng thất nghiệp

Trong quá trình giải quyết vấn đề: Hỗ trợ học nghề có cho người lao động học thành nhiều khóa không?, có gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam