19006172

Điều chỉnh thông tin trên sổ hưu trí

Điều chỉnh thông tin trên sổ hưu trí

Hiện nay, tôi đang hưởng lương hưu. Tuy nhiên thông tin về ngày, tháng, năm sinh của tôi trên sổ hưu trí bị sai so với giấy khai sinh. Vậy tôi cần làm thủ tục gì để điều chỉnh thông tin lại cho đúng. Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư.Điều chỉnh thông tin trên sổ hưu tríTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Mục 3 Công văn 3228/BHXH-CSXH 2014 quy định về thủ tục điều chỉnh thông tin ngày, tháng, năm sinh trên sổ hưu trí như sau:

“3. Thủ tục hồ sơ

a) Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01 – ĐCNT) do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên;

b) Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.”

Như vậy, để điều chỉnh thông tin ngày, tháng, năm sinh trên sổ hưu trí thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng (theo mẫu 01 – ĐCNT). Đơn này phải do bạn lập và ký, ghi rõ họ tên.

+ Giấy khai sinh của bạn (bản sao có chứng thực).

Bên cạnh đó, căn cứ Mục 4.1 Công văn 3228/BHXH-CSXH quy định về việc tổ chức thực hiện thì:

4.1. Trách nhiệm của người đang hưởng BHXH hàng tháng

– Nộp 01 bản Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng quy định tại Điểm a, Khoản 3 nêu trên cho BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là BHXH huyện) nơi đang hưởng BHXH hàng tháng;

Điều chỉnh thông tin trên sổ hưu tríTư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

– Nộp Giấy khai sinh quy định tại Điểm b, Khoản 3 nêu trên, được lựa chọn theo hướng: nộp bản chụp (photocopy) và xuất trình kèm bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu hoặc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực;

– Căn cứ thời điểm ghi trên giấy hẹn của BHXH huyện để đến nhận kết quả.”

Bạn cần đem những giấy tờ này đến cơ quan cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi bạn đang nhận lương hưu hàng tháng để điều chỉnh lại thông tin bị sai của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Thời điểm và mức điều chỉnh tăng lương hưu mới nhất

Điều chỉnh lương hưu khi có mức lương dưới 2 triệu đồng/tháng

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc bạn liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được gặp các chuyên viên tư vấn

luatannam