19006172

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện hành

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Tôi là lao động nam đóng bảo hiểm xã hội được 30 năm. Tháng 8 năm 2021 tôi đủ 60 tuổi 3 tháng. Vậy anh chị cho tôi hỏi mức hưởng chế độ hưu trí của tôi khi nghỉ hưu được bao nhiêu?dieu kien huong che do huu triTư vấn chế độ hưu trí:

 Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường  hợp của bác; chúng tôi xin tư vấn cho bác như sau:

 Căn cứ điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu

 ” 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1  Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này,  khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được  hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi“.

Tuổi nghỉ hưu mới nhất được quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Như vậy:

Theo quy định trên khi lao động nam đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên và đủ 60 tuổi 3 tháng vào tháng 8/2021 thì được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. 

Về mức hưởng lương hưu của lao động nam

Vấn đề này sẽ phải dựa trên mức lương bình quân của bác, vì bác chưa cung cấp cụ thể nên chúng tôi căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 để xác định mức hưởng cho bạn như sau: 

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

dieu kien huong che do huu tri 1

 

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, theo quy định trên, bác đủ điều kiện về hưu năm 2016 nên lương hưu của bác sẽ được tính như sau:

+) 19 năm đầu làm việc sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

+) Sau đó, cứ thêm 1 năm vượt mức 45% sẽ được cộng thêm 2% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương đương cộng thêm (30 – 19) x 2 = 22% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Vậy nên, mức lương hưu bác được nhận sẽ là 67% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bác có thể tham khảo thêm bài viết sau để tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Thời điểm hưởng lương hưu cho người lao động

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam