19006172

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí của lao động nam khi 55 tuổi

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí của lao động nam khi 55 tuổi

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về điều kiện hưởng chế độ hưu trí của lao động nam khi 55 tuổi. Ông Đặng Xuân Hải (Đắk Lắk) là cán bộ kỹ thuật, trực tiếp làm công tác điều tra quy hoạch rừng, thường xuyên làm việc ngoài rừng thuộc vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông. Đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 21 năm. Ông hỏi, trường hợp của ông thì nay 55 tuổi có được hưởng lương hưu không? Xin cảm ơn. hưu trí của lao động nam khi 55 tuổiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí của lao động nam khi 55 tuổi; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu:

” 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;” 

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì:

“Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

Như vậy, trong trường hợp này điều kiện để về hưu năm 2021 đó là:

– Nam đủ từ 55 tuổi 3 tháng

– Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên

– Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Theo đó, trong trường hợp của bạn công việc cán bộ kỹ thuật, trực tiếp làm công tác điều tra quy hoạch rừng không thuộc vào Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH quy định). Do đó, trong trường hợp này bạn không thể về hưu khi đủ 55 tuổi.

hưu trí của lao động nam khi 55 tuổi

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra tong trường hợp của bạn, bạn vui lòng đi giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi bạn đủ 55 tuổi 3 tháng. 

Trên đây là bài viết về vấn đề Điều kiện hưởng chế độ hưu trí của lao động nam khi 55 tuổi. Bạn vui lòng tham khảo thêm thông tin về hồ sơ tại bài: 

Hồ sơ hưởng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Điều kiện để được giám định y khoa hưởng chế độ hưu trí

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về điều kiện hưởng chế độ hưu trí của lao động nam khi 55 tuổi; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam