19006172

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con

Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con

Chào bạn, hiện tại tôi đang mang thai được hai tháng và chuẩn bị đóng BHXH tại công ty. Nếu như khi đóng đủ 7 tháng và dự định khi sinh xong sẽ nghỉ việc. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con không?

Chân thành cám ơn!Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con

Tư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con đến tới Tổng đài tư vấn. Câu hỏi của bạn được chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

………

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi“.

Bên cạnh đó, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày“.

Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh conTư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Pháp luật hiện hành quy định, lao động nữ đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì khi sinh con được hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, bạn đang mang thai hai tháng và sắp tới có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp và bạn dự định đóng đủ 7 tháng sau đó sẽ nghỉ việc. Trong trường hợp này, về nguyên tắc, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành. Và mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi sinh con. 

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đóng bảo hiểm 7 tháng để hưởng chế độ thai sản sau đó nghỉ việc luôn khi sinh thì trường hợp này có dấu hiệu gian lận về bảo hiểm và cơ quan bảo hiểm có quyền thanh tra, kiểm tra. Và khi kết luận có sự gian lận bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm có quyền từ chối chi trả chế độ cho bạn. Vậy nên, bạn cần lưu ý điều này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc mới nhất

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ nghỉ sinh con

Nếu trong quá trình giải quyết còn có vấn đề gì thắc mắc về chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam