19006172

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm trước lúc sinh

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm trước lúc sinh

Em đi làm công ty đóng bảo hiểm cho em đến nay là được 09 tháng. Em đang mang thai tháng thứ 5 nhưng vì sức khỏe không tốt em xin công ty cho em xin nghỉ ốm trước lúc sinh. Nếu em nghỉ ốm trước lúc sinh thì công ty không đóng bảo hiểm cho em nữa. Vậy em phải làm như thế nào để đóng được bảo hiểm đến khi nghỉ sinh để hưởng chế độ thai sản.hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm

Tư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm trước lúc sinh tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm trước lúc sinh cần căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo đó, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Và cách tính 12 tháng trước sinh được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

” Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Vì bạn không nói rõ về thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội và thời điểm bạn sinh con, nên sẽ có 2 trường hợp xảy ra như sau:

+ Nếu trong 12 tháng trước khi bạn sinh con, bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được ít nhất 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

+ Nếu trong 12 tháng trước khi bạn sinh con, bạn tham gia bảo hiểm xã hội chưa được 6 tháng thì bạn không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Như vậy, trong giai đoạn này, nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội được ít nhất 06 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ khi sinh con. Do đó, bạn cần kiểm tra lại quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình để biết chính xác. Nếu đã đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh rồi thì dù bạn nghỉ việc không đóng bảo hiểm cho đến lúc sinh vẫn được giải quyết chế độ thai sản. Ngược lại, nếu chưa đủ điều kiện thì bạn cần phải đi làm lại và đóng tiếp bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài viết về vấn đề Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm trước lúc sinh. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Sau bao lâu thì người lao động có thể nhận được tiền thai sản?

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ nghỉ sinh con

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ ốm trước lúc sinh; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam