19006172

Điều kiện hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Điều kiện hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Xin chào anh chị tư vấn. Tôi muốn tư vấn về hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi là lao động nam, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 5 năm 10 tháng. Tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số năm đóng bảo hiểm bắt buộc có được tính gộp? Vậy điều kiện tham gia để hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? Độ tuổi để đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.Điều kiện hưởng lương hưuTư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi điều kiện hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất về thời gian tính hưởng chế độ hưu trí

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP:

“Điều 5. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 71 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, thời gian tính hưởng chế độ hưu trí đối với người vừa tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc, vừa tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm. Trong trường hợp của bạn thì thời gian tính hưu trí của bạn bao gồm thời gian 5 năm 10 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn.

Thứ hai điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia cả BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc;

Căn cứ Điều 71 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau:

a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này;”

Bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 5 năm 10 tháng nên điều kiện hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều kiện hưởng lương hưu

Tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện 24/7: 1900 6172

Căn cứ theo Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”.

Kết luận:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là lao động nam đóng bảo hiểm bắt buộc được 5 năm 10 tháng. Do đó bạn cần đáp ứng điều kiện sau:

+) Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu. Bạn đóng thêm 14 năm 2 tháng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+) Điều kiện về độ tuổi, đủ 60 tuổi 9 tháng trong năm 2023, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến năm 2028 là 62 tuổi.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Hồ sơ để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu

Thủ tục chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam