19006172

Điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai năm 2021

Điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai năm 2021

Tôi là công nhân tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Sam sung tôi có đóng BHXH tại công ty được 6 tháng, đầu năm 2021 hiện tại là tôi đang mang thai, muốn xin nghỉ việc sớm để ở nhà dưỡng thai do công ty ở xa nhà thì có được hưởng Chế độ thai sản không? Vậy, tôi có cần giấy chứng nhận của bệnh viện hay bác sĩ để chứng minh không? Bác sĩ sẽ cấp giấy được trong vòng bao nhiêu lâu, có phải đi xin nhiều lần không ạ? Nếu được hưởng thì cần nộp hồ sơ gì cho công ty để được giải quyết chế độ vậy ạ? Điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai

Luật sư tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về Điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Như vậy, trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn là công nhân tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Sam sung tôi có đóng BHXH tại công ty được 6 tháng, đầu năm 2021 là bạn đang mang thai, muốn xin nghỉ việc sớm để ở nhà dưỡng thai do công ty ở xa nhà. Do đó, để được nghỉ dưỡng thai và hưởng chế độ thai sản thì bạn phải tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và phải được xác nhận từ cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Thứ hai, về vấn đề cần giấy tờ gì để hưởng dưỡng thai?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 56/2017/TT-BYT về cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai:

“Điều 18. Cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

3. Việc chng nhận nghỉ dưỡng thai thực hiện như sau:

a) Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đã nghỉ việc trong trường hợp điều trị ngoại trú;

b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp điều trị ngoại trú.”

Theo đó, vì bạn đang làm ở công ty nên trong trường hợp này để hưởng dưỡng thai bạn cần phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Thứ ba, về thời hạn của giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT thì:

Điều 20. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

2. Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.”

Theo đó, việc quyết định số ngày nghỉ dưỡng thai phải căn cứ vào sức khỏe của bạn nhưng tối đa không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Vì vậy, thời hạn tối đa của giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là 30 ngày đối với mỗi lần cấp. Nếu hết hạn 30 ngày thì bạn sẽ phải đi xin cấp lần tiếp theo.

Thứ tư, hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ dưỡng thai

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH về hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

đ) Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH thì có thêm một trong các giấy t sau:

đ1) Trường hp điều trị nội trú: Bn sao giy ra viện hoặc tóm tt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưng thai.

đ2) Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưng thai.

đ3) Trường hợp phải GĐYK: Biên bản GĐYK.”

Vậy, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì bạn phải nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. Trường hợp trong thời gian mang thai mà bạn phải nghỉ dưỡng thai, có thêm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề Điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai năm 2021.

Mọi thắc mắc liên quan đến Điều kiện hưởng thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai, bạn vui lòng liên hệ Tư vấn chế độ thai sản online: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Cấp lại giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai khi không may làm mất

luatannam