19006172

Điều kiện nghỉ hưu của giáo viên theo Nghị định 108 tinh giản biên chế

Điều kiện nghỉ hưu của giáo viên theo Nghị định 108 tinh giản biên chế

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi muốn hỏi về điều kiện nghỉ hưu của giáo viên theo Nghị định 108 tinh giản biên chế. Vợ tôi là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Nguyễn Hiền, sinh ngày 23/6/1969, biên chế viên chức từ năm 1997, thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm. Vậy tới tháng 4/2021 vợ tôi xin nghỉ hưu theo chế độ 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế được không? Xin cảm ơn!Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Đối với trường hợp của bạn, về điều kiện nghỉ hưu của giáo viên theo Nghị định 108 tinh giản biên chế Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bác như sau:

Thứ nhất, đối tượng về hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật

hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.”

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn là giáo viên tiểu học biên chế viên chức từ năm 1997 đến nay được 21 năm. Như vậy, theo quy định trên vợ bạn sẽ trong diện tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp trên. Ngoài ra, việc vợ bạn có được về hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP hay không còn phụ thuộc vào từng đơn vị quản lý. Nếu đơn vị không có kế hoạch tinh giản biên chế hoặc thực hiện tinh giản biên chế với đối tượng khác thì vợ bạn sẽ không được về hưu sớm.

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là giải đáp về điều kiện nghỉ hưu của giáo viên theo Nghị định 108 tinh giản biên chế. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ hưởng lương hưu và thời gian nộp

Về hưu trước tuổi thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nếu trong quá trình giải quyết bạn còn vấn đề gì thắc mắc về vấn đề điều kiện nghỉ hưu của giáo viên theo Nghị định 108 tinh giản biên chế, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam