19006172

Điều kiện và mức hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động năm 2020

Điều kiện và mức hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động năm 2020

Điều kiện và mức hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động năm 2020. Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Theo tôi được biết pháp luật vừa có quy định mới về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đúng không? Quy định sẽ có hiệu lực áp dụng từ thời điểm nào? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi với ạ, tôi xin cảm ơn rất nhiều.hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động

 Dịch vụ tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 24. Điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau:

1. Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

3. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

Như vậy, theo quy định mới của Nghị định 88/2020/NĐ-CP thì người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi CNLĐ khi có đủ các điều kiện bao gồm:

+) Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi CNLĐ;

+) Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do TNLĐ, BNN;

+) Đang tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định pháp luật tại thời điểm bị TNLĐ, BNN.

Thứ hai, mức hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 25. Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

1. Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt.

2. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.”

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa sẽ bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm NLĐ phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt. (Hiện hành quy định mức hỗ trợ tối đa không quá 02 lần mức lương cơ sở/người/lượt)

Thứ ba, về hiệu lực thi hành của Nghị định 88/2020/NĐ-CP

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 45. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

2. Người đang hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong, ra viện trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc

Thời hạn giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

luatannam