19006172

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản khi làm việc ở hai công ty

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản khi làm việc ở hai công ty

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản khi làm việc ở hai công ty. Em làm công ty cũ được hơn 3 năm thì nghỉ và được 1 tháng thì chuyển sang làm công ty mới. Em mới làm công ty mới được 4 tháng thì nghỉ sinh. Cho em hỏi em được hưởng chế độ thai sản không?

Lương đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ bình quân được 4 triệu nhưng công ty mới là 6 triệu thì mức hưởng của em là bao nhiêu ạ? Thời gian em nghỉ thai sản thì em có phải trích tiền để đóng BHXH hay không ạ? Ngoài ra, trường hợp em muốn đi làm sớm hơn khi chưa nghỉ hết 6 tháng thì có được không ạ?


Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về: Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản khi làm việc ở hai công ty; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, theo quy định trên, nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước sinh thì bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính điều kiện hưởng chế độ thai sản tính cả thời gian đóng ở công ty cũ và mới. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục quy định thế nào?

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;…” 

Như vậy, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ sinh của bạn sẽ gồm 2 tháng ở công ty cũ và 4 tháng ở công ty mới. Do đó, mức hưởng thai sản của bạn sẽ được tính như sau:

Mức hưởng = 2 x 4.000.000 + 4 x 6.000.000 = 32.000.000 (đồng)

Ngoài ra, bạn còn được nhận thêm tiền trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bạn sinh con (Theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014). Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao lâu?

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản

Luật sư tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về vấn đề đóng BHXH trong thời gian nghỉ thai sản

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”

Theo đó, trong thời gian bạn nghỉ thai sản 6 tháng thì bạn sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội tính đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.

Thứ tư, về vấn đề đi làm sớm trước khi hết hạn nghỉ thai sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.”

Theo quy định trên thì sau khi đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất được 04 tháng thì bạn có thể thông báo với công ty và thỏa thuận với công ty để được đi làm sớm.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản khi làm việc ở hai công ty. 

Mọi thắc mắc liên quan đến Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản, bạn xin vui lòng liên hệ đến Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

luatannam