19006172

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lần 2021?

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lần 2021?

Tôi muốn hỏi điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lần 2021? Chồng tôi là giáo viên đã tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2000. Chồng tôi mới qua đời do bệnh nặng ngày 03/2/2021. Vậy xin hỏi nhà tư vấn, tôi muốn nhận chế độ tử tuất một lần cần những điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lần tính như thế nào? Xin cảm ơn nhà tư vấn nhiều.Điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lầnTư vấn chế độ tử tuất:

Với câu hỏi điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lần 2021 của bạn; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện để được hưởng trợ cấp tuất một lần bạn có thể tham khảo cụ thể tại bài viết Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần

Đối với trường hợp của gia đình bạn, chồng bạn đã tham gia bảo hiểm từ năm 2000 đến nay là đã có hơn 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu gia đình bạn có những thân nhân đủ điều kiện theo Khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì gia đình bạn có thể nộp hồ sơ để được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng.

Tuy nhiên, nếu thân nhân không có ai đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng hoặc thân nhân mong muốn được hưởng chế độ tuất một lần thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành chi trả một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ hai, về mức hưởng trợ cấp tuất một lần

Căn cứ tại Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần 

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi;

mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.”

Ngoài ra, căn cứ thêm tại Điều 27 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“4. Khi tính trợ cấp tuất một lần đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần.”

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lần

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, mức hưởng trợ cấp tuất một lần sẽ dựa vào số năm đóng BHXH của chồng bạn. 

+) Khoảng thời gian trước 2014 (từ 1/9/2000 đến 31/12/2013) là 13 năm 4 tháng. Do đó, 4 tháng lẻ sẽ được chuyển sang cho thời gian tham gia từ 2014 trở đi nên mức hưởng trợ cấp tuất với thời gian này là 13 x 1,5 tháng = 19,5 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH.

+) Khoảng thời gian sau 2014 (từ 1/1/2014 đến khi ngừng tham gia BHXH là tháng 01/2019) bạn cần cộng thêm 4 tháng lẻ tham gia trước 2014, tổng cộng là 7 năm 5 tháng. Do đó, mức hưởng trong thời gian này là 7,5 x 2 = 15 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH.

Như vậy mức hưởng trợ cấp tuất một lần của bạn là 34,5 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH.

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi điều kiện và mức hưởng trợ cấp tuất một lần 2021? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Mọi vấn đề còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam