19006172

Điều kiện về hưu cho người chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò khai thác than

Điều kiện về hưu cho người chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò khai thác than

Tôi là nam và có 20 năm làm công tác chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò khai thác than. Cho tôi hỏi tôi muốn về hưu thì phải có điều kiện gì? Tôi phải lấy mốc tuổi bao nhiêu để tính chế độ lương hưu của mình?Điều kiện về hưu cho người chỉ đạo

Tư vấn chế độ hưu trí

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Điều kiện về hưu cho người chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò khai thác than tới chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về điều kiện nghỉ hưu cho người lao động làm công việc khai thác than

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;”

Như vậy

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là nam, có 20 năm làm công tác chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò khai thác than. Điều kiện để về hưu của bạn là đủ 50 tuổi 9 tháng.

Thứ hai, về mốc tuổi để tính mức hưởng lương hưu

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định như sau:

3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định như sau:

Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này thì lấy mốc tuổi giảm 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này.”

Điều kiện về hưu cho người chỉ đạo

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do về hưu trước tuổi với người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò là mốc tuổi giảm 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019. Năm 2023 đối với nam là 50 tuổi 9 tháng.

Trên đây là bài viết về vấn đề Điều kiện về hưu cho người chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò khai thác than.

Mức hưởng khi nghỉ việc hưởng lương hưu lúc 50 tuổi và làm việc khai thác than

Nghỉ hưu đối với lao động đủ 50 tuổi có 15 năm làm công việc khai thác than

Nếu còn vướng mắc về Điều kiện về hưu cho người chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò khai thác than; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam