19006172

Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại năm 2021

Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại năm 2021

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi khi mà có khiếu nại thì sẽ được điều tra lại tai nạn lao động đúng không ạ? Biên bản điều tra tai nạn lao động cũ sẽ hết hạn vào thời điểm nào? Xin cảm ơn rất nhiều.dieu tra lai tai nan lao dong khi co khieu nai nam 2021

Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại năm 2021 đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

“Điều 17. Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo

1. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công bố biên bản Điều tra tai nạn lao động, nếu có khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật thì việc Điều tra lại tai nạn lao động thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, cơ quan thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

b) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo không nhất trí với ý kiến trả lời của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết nêu tại Điểm a, Khoản này mà vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền Điều tra theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động để tiến hành Điều tra lại tai nạn lao động, đồng thời thông báo bằng văn bản kết quả Điều tra lại cho người khiếu nại hoặc tố cáo biết; trường hợp không tiến hành Điều tra lại thì phải nêu rõ lý do;

c) Cơ sở để xảy ra tai nạn và Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn Điều tra lại tai nạn lao động cấp tỉnh;

d) Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn Điều tra lại tai nạn lao động cấp trung ương;

đ) Kết luận của Đoàn Điều tra lại tai nạn lao động cấp trung ương là kết luận cuối cùng.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu có khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật thì việc điều tra lại tai nạn lao động sẽ được thực hiện.

Thứ hai, biển bản điều tra tai nạn lao động hết hiệu lực khi nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

dieu tra lai tai nan lao dong khi co khieu nai nam 2021 1

“Điều 17. Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo

2. Biên bản Điều tra tai nạn lao động trước sẽ hết hiệu lực pháp lý khi biên bản Điều tra lại được công bố.”

Như vậy, theo quy định trên thì biên bản Điều tra tai nạn lao động trước sẽ hết hiệu lực pháp lý khi biên bản Điều tra lại được công bố.

Trên đây là bài viết về vấn đề Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau đây:

Có được hỗ trợ kinh phí điều tra lại TNLĐ khi có yêu cầu của cơ quan BHXH?

Chi phí điều tra tai nạn lao động gồm những chi phí gì?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại năm 2021; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam