19006172

Đối tượng được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh

Đối tượng được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh

Xin chào tổng đài tư vấn! Cho tôi hỏi về vấn đề đối tượng được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh. Đối tượng nào được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh. Mức hưởng bảo hiểm của đối tượng này được quy định thế nào. Được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binhTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về vấn đề: Đối tượng được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

4. Cựu chiến binh, gồm:

a) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/NĐ-CP).

b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

– Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.”

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định như trên bạn sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh. 

Thứ hai, về mức hưởng bảo hiểm y tế của cựu chiến binh;

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;”

Được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, nếu bạn thuộc đối tượng cựu chiến binh theo quy định trên thì bạn sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của bảo hiểm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khi đang sinh hoạt tại hội cựu chiến binh

Cựu chiến binh phẫu thuật lấy u tủy có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Trên đây là bài viết tư vấn về vấn đề: Đối tượng được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh. Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam